ENKELE GEREALISEERDE PROJECTEN

GEVELBEELD VILLA
DE BONDT

Dit gevelbeeld in beton op

villa De Bondt te Gent is van beeldhouwer Geo Verbanck.

Het is volledig gereinigd en

opnieuw goed zichtbaar op de gevel.

GEO VERBANCK, Vers la vie

Het 1,70 m grote gipsen beeld  was  dringend aan restauratie toe. 

Oscar
De Clerck, portret

Dit vrouwenportret werd van alle vorige verflagen ontdaan en kreeg een nieuwe patina.

Geo Verbanck, werkman

Na restauratie kreeg dit beeld een nieuwe bronspatina.

restauratie van beelden
specialisatie gips